„To Książę niezłomny” – mówił o nim Jan Paweł II. Minęło sto lat od konsekracji biskupiej księcia Adama Sapiehy. Od niedzieli 18 grudnia w Muzeum Katedralnym jest czynna wystawa, która upamiętnia tego wspaniałego kapłana, nieugiętego przeciwnika hitleryzmu i komunizmu a także wielkiego filantropa.

blog-2012-sapieha-0

Przypadajacy w tym roku jubileusz konsekracji i w roku następnym ingresu ks. kard. Adama S. Sapiehy,  jest doskonałą okazją do przybliżenia, a miejmy nadzieję, że do przypomnienia życiorysu Wielkiego Polaka. Postawa A. S. Sapiehy wobec czasów w jakich żył, nieprzerwanie fascynuje kolejne pokolenia.

blog-2012-sapieha-1

Pierwsza część wystawy ukazuje nam sylwetkę młodego Księcia, jako osobę żądna wiedzy i poznającą świat. Jest to droga jaką przebył przed pozostaniem na stałe w Krakowie. Wśród pamiątek odnajdziemy liczne fotografie z dzieciństwa i młodości, wspomnienie rodzinnego Krasiczyna. Uda nam się zobaczyć metrykę chrztu małego księcia Adama Sapiehy, osobiste pamiątki i indeks.

Centralnym punktem wystawy są eksponaty związane z obchodzonym Jubileuszem. Możemy na fotografiach prześledzić fragmenty konsekracji jak i ingresu. Udało się nam odtwożyć strój ingresowy, który, w salach ekspozycyjnych obejrzeć można niezwykle rzadko. Kapa koronacyjna Michała Korybuta Wiśniowieckiego z XVII wieku, w której kard. Sapieha był prowadzony do Katedry Wawelskiej na ingres.

blog-2012-sapieha-2

Następnie zaznaczone zostały dwa istotne momenty z posługi, gdy książę Adam Stefan Sapieha został arcybiskupem, pierwszym metropolitą krakowskim, przy okazji 25-lecia biskupstwa i 50-lecia kapłaństwa.

blog-2012-sapieha-3

W ostatnim punkcie wystawy widzimy księcia, ks.kard Adama Stefana Sapiehę przez pryzmat codziennej pracy, niewielkich chwil odpoczynku (uwiecznionych na zdjęciach ). Dzięki zachowanym bibelotom i drobiazgom życia codziennego udało się zrekonstruować biurko przy którym pracował Książę Niezłomny.
Wystawa poświęcona Sapieże jest otwarta do 26 marca 2012 roku, kiedy to jej zwiedzanie będzie częścią planowanej na ten dzień w Polskiej Akademii Umiejętności w Krakowie sesji naukowej pt.”Kardynał Adam Stefan Sapieha w 100 lecie konsekracji i ingresu”.

blog-2012-sapieha-4

Kurator wystawy: Delfina Kościółek
Projekt wystawy : Karolina Janczy – JanczyArt

blog-2012-sapieha-5